image1 image2 image3
logo

REGULAMIN KINA STARÓWKA

Regulamin Kina Starówka

w Sandomierskim Centrum Kultury

 z dnia 02.01.2017 roku 

REGULAMIN

Regulamin określa zasady korzystania z „Kina Starówka” w Sandomierzu.
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego
i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.    Wstęp do Sali Kinowej – jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

2.    Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Sandomierskie Centrum Kultury w Sali Kinowej zabrania się:

1.    Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.

2.    Korzystania z telefonów komórkowych.

3.    Spożywania alkoholu i palenia papierosów.

4.    Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu w imprezie.

3.    Zabrania się wnoszenia na salę kinową rozpakowanych artykułów spożywczych.

4.    Za rzeczy pozostawione na Sali Kinowej, nie ponosimy odpowiedzialności.

5.    Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

6.    Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 2 widzów.

REZERWACJA BILETÓW:

1. Rezerwacji miejsc można dokonywać pod numerem telefonu 15 832 29 64 lub osobiście  w  biurze Sandomierskiego Centrum Kultury, w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00-16.00, oraz mailowo, pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , codziennie w godzinach pracy kina, w weekendy i święta, najpóźniej na 1. godzinę przed pierwszym seansem.
2.  Rezerwację na seanse filmowe można unieważnić telefonicznie, mailowo lub w biurze Sandomierskiego Centrum Kultury  podając nazwisko, numer rezerwacji lub hasło, pod jakim została zrobiona   rezerwacja.
 3. Kasa Kina - czynna jest na 30 minut przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu, seansem.
 4. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać  najpóźniej do 5 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, w przeciwnym razie rezerwacja ta zostanie anulowana.

  W celu dokonania rezerwacji Klient:

 - dokonuje wyboru miejsc z dostępnych na dany seans;

  - podaje swoje dane tj. imię i nazwisko/nazwę, ewentualnie adres poczty elektronicznej i telefon           kontaktowy. Dane przekazane zostają przez użytkownika podczas wypełniania formularza  rezerwacji biletów, lub telefonicznie i zostają wykorzystane do potwierdzenia dokonanej rezerwacji;

- dokonywanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją ogólnie dostępnego Regulaminu;
- w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjęcia rezerwacji.

DANE OSOBOWE:
- Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klientów jest Sandomierskie Centrum Kultury z siedzibą w Sandomierzu, przy ul. Rynek 20 (27-600 Sandomierz). Dane osobowe będą przetwarzane w celach: rezerwacji biletu, przygotowania i realizacji umowy sprzedaży biletu. Sandomierskie Centrum Kultury gromadzi, przechowuje oraz przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204) ;
- podanie danych osobowych/ nazwy przez Klientów ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do poprawnej rezerwacji biletu. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do wyłącznie swoich danych, ich poprawiania oraz żądanie usunięcia.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

1.    Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu.

2.    Zwrot za bilety na film jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu.

3.    Kasa Kina jest zamykana 15 minut po rozpoczęciu seansu.

4.    W przypadku braku widzów na seansie, kasa kina zamykana jest 10 minut po planowanym rozpoczęciu seansu.

5.    Bilety należy zachować do końca trwania seansu.

6.    Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:

1.    Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem czynników niezależnych od Sandomierskiego Centrum Kultury.

2.    W przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW.

3.    Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

4.    Sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Sandomierskiego Centrum Kultury.

 

7.    Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej w następujących przypadkach:

1.    KLIENT chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nieleżących po stronie Sandomierskiego Centrum Kultury.

2.    KLIENT chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie Sandomierskiego Centrum Kultury.

3. Kino w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru.

 

       8. Na projekcje filmów obowiązują ceny biletów:

Filmy w formacie 2D:

       1. Normalny: 16,00 zł.

       2. Ulgowy: 14,00 zł.

 

                        Filmy w formacie 3D:

1.   Normalny: 20,00zł

2.   Ulgowy: 18,00 zł 

 

8.    1. W Kinie honorowane są Karty Dużej Rodziny. Za okazaniem takiej karty klient otrzyma 20% zniżki.
Jednocześnie informujemy, iż ceny biletów na Kartę Dużej Rodziny mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora.

 

9.    Bilety zbiorowe sprzedawane są dla grup 15 osobowych i większych.

Grupa 15-19 osobowa: 14,00 zł

Gruba 20 i więcej osobowa: 12,00 zł

 

10. Informujemy, że z dniem 03.12.2016 roku przy Kinie Starówka w Sandomierzu od ul. Krótkiej została uruchomiona platforma schodowa umożliwiająca osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do sali kinowej.

- Aby zapewnić komfort obsługi i ład organizacyjny, prosimy o wcześniejsze zgłoszenia i dokonywanie rezerwacji od takich osób, lub ich opiekunów drogą meilową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefoniczną- pod numerem telefonu 15 832 29 64 - w celu zapewnienia odpowiedniej, koniecznej asysty przy obsłudze platformy.

- W przypadku rezerwacji dokonywanych drogą meilową prosimy o powiadomienie obsługi Kina Starówka na co najmniej 24 godziny przed planowanym seansem. Rezerwacji telefonicznych można dokonywać pod numerem 15 832 29 64  codziennie w godzinach pracy biura- tj. od poniedziałku do piątku od 08.00-16.00 również z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

- Osoby z niepełnosprawnością ruchową będą proszone przy dokonywaniu rezerwacji o stawienie się przed wybranym seansem najpóźniej 30 minut przed jego rozpoczęciem. 

- W przypadku dokonania rezerwacji/zgłoszenia w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym seansem, nie gwarantujemy należytej asysty naszego pracownika i wstępu do Kina, ze względu na liczne, inne obowiązki związane z jego obsługą.
 

 

 

pisf

spkc-logo

sksil-logo

FINA logo kolor

2018  KINO STARÓWKA - Sandomierskie Centrum Kultury   globbers joomla templates